Brezplačni e-vodič: Kako postati programer?
Poglej več
Najbolj prodajan tečaj programiranja: WEB DEVELOPMENT 1. Pričetek 28. maja!
Na tečaj

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) za spletno mesto smartninja.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in temeljijo na priporočilih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter mednarodnih kodeksov za elektronsko poslovanje.

Pojasnilo:

Splošni pogoji določajo pravila za organizatorja in udeleženca. Vsakdo, ki se prijavi na tečaj, se mora strinjati s temi Splošnimi pogoji. Splošne pogoje, zlasti tiste v zvezi s povračili, morajo preveriti lokalni organi. Običajno to področje ureja lokalna Inšpekcija za varstvo potrošnikov.

Splošni pogoji sodelovanja v programih SmartNinja

 1. Splošne določbe

SmartNinja je blagovna znamka, ki organizira in izvaja tečaje programiranja (v nadaljevanju: tečaj/i). Blagovna znamka se vodi preko podjetja Cluekit d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, Slovenija, Identifikacijska številka: SI 92929699, Matična številka: 9084614000 (v nadaljevanju: Organizator).

Udeleženci tečaja (v nadaljevanju: Udeleženci) so fizične ali pravne osebe, ki so se prijavile na tečaj in sprejele Splošne pogoje sodelovanja v programu.

 1. Postopek in pogoji

SmartNinja tečaji so odprti za vse, ki se prijavijo na program preko prijavnega obrazca in sprejmejo pravila in pogoje sodelovanja. Prijave je treba oddati do roka za prijavo in morajo vsebovati vse zahtevane podatke. Vse informacije morajo biti točne.

Organizator si pridržuje pravico omejiti število udeležencev na posameznem tečaju, zaradi zmožnosti kvalitetne izvedbe tečajev. Razlago in pojasnila določb in pravil poda organizator, njegove odločitve so dokončne in se zoper njih ni pritožbe.

Udeleženci morajo plačati prijavnino na tečaj v celoti pred rokom za registracijo, razen če se z organizatorjem dogovorijo drugače (v primeru obročnega plačevanja ali drugih dogovorov).

Če udeleženec odpove prijavo manj kot 7 dni pred rokom, je organizator dolžan vrniti le 50 % celotne pristojbine. Zadnji dan roka za prijavo na tečaj organizator ni dolžan vrniti pristojbine udeležencu.

Udeleženec, ki se registrira prek spleta, lahko organizatorja o svojem namenu preklica prijave obvesti v roku 14 dni od datuma registracije (velja le, če je do začetka tečaja več kot 7 dni), v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov. Stroškov za preklic ni.

V primeru bolezni organizator udeležencu vrne sorazmerni del pristojbine do dneva pisnega odstopa.

V vseh drugih primerih neobiskovanja tečaja (pomanjkanje časa, dopust ipd.) udeležencu ne pripada povračilo.

Plačano prijavnino na tečaj udeleženca ni mogoče »prenesti« na drug tečaj.

Vse cene vključujejo DDV.

Morebitni popust se obračuna po vnosu promocijske kode v polje, ki je na voljo v prijavnem obrazcu. Popusti se ne seštevajo in niso kumulativni. Pridržujemo si pravico do napak v objavljenih popustih. V primeru objave napačnega popusta ali spremembe zneska popusta med postopkom prijave si organizator pridržuje pravico do preklica popusta v celoti.

3. Obveščanje o lokaciji

SmartNinja tečaji potekajo online. V primeru, da se tečaj izvede v živo bo organizator udeležence o točni lokaciji programa obvestil 5 (pet) dni pred začetkom programa.

 1. Obveznosti udeležencev

Udeleženec se mora:

 • aktivno udeleževati programa,
 • udeležiti vseh dejavnosti v okviru delavnice,
 • uporabljati orodiaj in programe, za katere ima ustrezne pravice,
 • skrbeti za nemoteno delo in izvedbo delavnic,
 • ravnati s premoženjem, tehničnimi pripomočki in drugo opremo skrbno in odgovorno. V primeru škode je udeleženec dolžan povrniti škodo.
 • vzdržati kakršnega koli dejanja, ki bi škodovalo ugledu organizatorja.
 1. Obveznosti organizatorja

Organizator bo:

 • izvedel vse aktivnosti programa SmartNinja,
 • zagotovil kakovost tečaja,
 • zagotovil tehnično infrastrukturo za tečaj,
 • zagotovil drugo infrastrukturo.
 • zagotovil varstvo podatkov

Med izvajanjem delavnice organizator obdeluje osebne podatke udeležencev, ki jih ti sami posredujejo. Organizator varuje in obdeluje vse osebne podatke v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Organizator si pridržuje pravico do nadzora nad ravnanjem in dejavnostmi udeležencev ter priprave člankov o njihovem uspehu v programu. Organizator ne bo javno objavljal podatkov ali informacij, ki so poslovna skrivnost.

 1. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

V skladu z zakonskimi predpisi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov za spore, ki bi jih potrošnik lahko sprožil po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. SmartNinja.si, ponudnik blaga in storitev, ki omogoča spletno trgovino v Sloveniji, na svoji spletni strani objavi elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo na povezavi TUKAJ.

Ta ureditev temelji na Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbi (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES ter v primeru pravnega reševanja sporov je pristojno sodišče sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

 1. Podatki o ponudniku

Upravljavec spletnega mesta smartninja.si in ponudnik storitev je družba

Cluekit d.o.o.

Družba je registrirana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novem mestu in je zavezanka za DDV.

Matična številka: 9084614000

Številka za DDV: SI92929699

Bančni račun: SI56 6100 0002 6967 414 (DH d.d.)

Kontakt: info@smartninja.si

Ustanovitev družbe: 10. 3. 2022

Registrski organ: Okrožno sodišče Novo mesto

 1. Varstvo avtorskih pravic

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP-NPB11)

Ta spletna stran je v izključni lasti družbe Cluekit d.o.o. – smartninja.si. Posledično je vsaka zloraba podatkov, fotografij, besedil in drugih informacij, ki so del te spletne strani, prepovedana. Kopiranje, distribucija ali kakršnakoli druga uporaba vseh predhodno omenjenih informacij brez predhodnega znanja in dovoljenja družbe Cluekit d.o.o. je prepovedana.

 1. Cene

Vse cene na spletni strani so navedene v evrih (EUR) in vključujejo davčni dodatek (DDV). Ponudnik lahko spremeni ceno artikla v ponudbi brez predhodnega obvestila. Ponudnik prodaja izdelke za plačilo; če je artikel po pomoti naveden kot brezplačen, ponudnik uporabniku ni dolžan tega artikla brezplačno ponuditi.

 1. Postopek nakupa

10.1. Če je bilo naročilo uspešno oddano, se na spletni strani prikaže tekst »Naročilo smo prejeli«. Poleg tega boste na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji, prejeli e-poštno sporočilo s podrobnostmi naročila.

10.2. Potrditev naročila

Po oddaji naročila boste na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob oddaji naročila, prejeli e-poštno sporočilo s podrobnostmi naročila. V tem e-poštnem sporočilu boste obveščeni tudi o možnosti, da nam za vprašanja pišete na info@smartninja.si.

 1. Plačilni pogoji

11.1. Cena za izbrani izdelek velja na dan nakupa, to je na dan sklenitve in oddaje naročila prek spletne trgovine smartninja.si.

Vse cene so navedene v evrih (EUR) in vključujejo davčni dodatek (DDV).

11.2. Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • Visa/Mastercard/Maestro
 • PayPal
 • Stripe
 • Bančno nakazilo
 1. Pritožbe in informacije

V primeru pritožbe ali zahtevka za dodatne informacije glede storitve smartninja.si pričakujemo vaše sporočilo na e-naslov info@smartninja.si ali na naslov:

Cluekit d.o.o.

Podbreznik 15

8000 Novo mesto

 1. Odstop od pogodbe in vračilo storitve

Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da podjetje v 14 dneh po e-pošti (info@smartninja.si) ali po kateremkoli drugem komunikacijskem kanalu obvesti, da odstopa od pogodbe, ne da bi navedel razloga za svojo odločitev.

Kupnina se povrne potrošniku na isto plačilno sredstvo.

14. Končne določbe

Če ponudnik meni, da uporabnik krši veljavno zakonodajo ali škoduje interesom spletnih mest, ki jih upravlja ponudnik ali njegova povezana ali odvisna podjetja, lahko ponudnik kadarkoli in brez predhodnega opozorila prekliče, spremeni, začasno ali trajno ustavi ali prekine uporabnikovo naročilo ali članstvo, vključno z dostopom do vsebine na spletni strani za konkretnega uporabnika.

V primeru kršitve teh pravil bo organizator udeleženca opozoril in postavil rok za prenehanje ali odpravo kršitev. Če udeleženec nadaljuje s kršitvami, ga lahko organizator izključi s tečaja.

S prijavo na tečaj udeleženci potrdijo, da so seznanjeni s temi pravili in ne bodo imeli nobenih zahtevkov do organizatorja. Organizator nima nobenih pravic do izdelka ali storitve, ki jo je udeleženec ustvaril med delavnico, razen če je v individualnih pogodbah s posameznimi udeleženci dogovorjeno drugače. Kljub temu si organizator pridržuje pravico obveščati javnost in poudarjati, da je bil takšen izdelek ali storitev ustvarjen s strani udeležencev v okviru tečaja.

Vpis na tečaj in sprejem pogojev sodelovanja v programu ne veljata za pogodbo o zaposlitvi ali povabilo k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Prijava udeleženca na tečaj je prostovoljna, zato ne opravlja nobenega dela za organizatorja.

Splošni pogoji sodelovanja v programu veljajo od 1. februarja 2024. Organizator lahko spremeni pogoje in pravila ter se zavezuje, da bo v takem primeru o tem ustrezno obvestil udeležence.

Cluekit d.o.o.

Blagovna znamka: SmartNinja

Irena Žagar

CEO